Zakládání lesů

Mimo dodávku sadebního materiálu jsou naši pracovníci připraveni realizovat výsadbu dřevin. Mimo lesních pozemků realizujeme také zalesnění zemědělských půd, výsadbu větrolamů, biokoridorů a údržbu veřejné zeleně. 

Miroslav Pešička

vedoucí střediska – Táborsko

Mobil: +420 602 888 546