Svěřte své firemní paletové hospodářství odborníkům

16. 4. 2024

Svěřte své firemní paletové hospodářství odborníkům

Všichni, kteří dnes potřebují své výrobky distribuovat na paletách se rozhodují jakou formu paletového hospodářství využívat. Jakou cestou se dát. Každá forma má své pro a proti. Výběr nejlepší cesty je naprosto individuální, vždy je nutné zohlednit všechny okolnosti ovlivňující celou ekonomiku paletového hospodářství.  Pro základní orientaci si je můžeme rozdělit do čtyřech základních skupin.
 
  1. Palety jednorázové – paletu v plné výši hradí dodavatel, paleta je převážně na jedno použití a v místě dodání se likviduje. Jedná se o paletu lehkou, dimenzovanou na jednu přepravu zboží.
  2. Palety firemní – firmy s velkou spotřebou palet si vytvoří vlastní paletu, které zpětně odebírají, opravují a opětovně používají. Jedná se o palety vratné, pevné, většinou opatřené logem majitele.
  3. Palety normované vratné – jedná se o palety, které jsou mezinárodně uznávané jako vratné, dodavatel zboží paletu jen zálohuje a zákazník ji v místě dodání vrací nejbližšímu výkupci, který ji dál umísťuje do oběhu. Nejznámější palety této skupiny jsou EUR palety pod licencí UIC, EPAL nebo palety CP používané v chemickém průmyslu.
  4. Poslední možnost je si paletu půjčit od některé z globálních firem. Dodavatel platí jen za službu jedné přepravy z bodu A do B, majitel palety si následně vyzvedává paletu v bodu B a dál ji půjčuje. Nejznámější firmy „půjčující“ palety jsou CHEP, LPR nebo PRS. Většinou se jedná o barevně jasně odlišené palety. 

Wotan Forest, a.s. – výrobce a prodejce firemních vratných palet

Wotan Forest, a.s. v posledních letech úspěšně řešil několik zásadních požadavků zákazníků na zefektivnění paletového hospodářství s firemními vratnými paletami. Pro mnoho firem, které dávají důraz na celkovou kvalitní prezentaci svého výrobku, a to včetně balení a podkladové palety, se vlastní firemní paleta stává nejvýhodnější variantou po stránce bezpečnostní, ekonomické i ekologické. Předpokladem pro samotné fungování oběhu palet je, aby paleta byla jasně identifikovatelná a nezaměnitelná s případnými padělky, které znehodnocují firemní systém palet, a to hlavně v případě zálohování palet. Dále je nutné si uvědomit, že u vratných palet je pro ekonomiku nejzásadnější maximální počet otáček vratné palety nikoliv pořizovací cena palety. Kdo se snaží ušetřit na začátku, vždy to zaplatí na konci. Posledním úskalím u firemních vratných palet je třídění a opravy použitých palet. Firmy tento moment často podceňují. Palety třídí nebo i opravují v nevyhovujících podmínkách, neodborně s nízkou efektivitou a tím znehodnocují celý systém.
Wotan Forest, a.s. má velké zkušenosti, jak s výrobou nových palet, tak s jejich svozem, tříděním a opravou. Pro několik společností vyrábí firemní palety a našel nová řešení, která pozitivně zlepšují situaci v systému „firemních vratných palet“, přesně dle jejich požadavků.
 
  • V letošním roce úspěšně zavedl jednoznačné značení firemní palety (nové i opakovaně použité), které zamezuje jakékoliv záměně, ať již náhodné či vědomé. Firma s takto označenou paletou má plnou kontrolu nad všemi paletami, které vstupují do systému.
  • Na základě dlouhodobého vyhodnocování oprav palet (pro konkrétního zákazníka a pro konkrétní použití palety) upravil konstrukci palety tak, aby maximálně zvýšil životnost palety a tím celý systém zlevnil a zefektivnil. Změnou konstrukce palety lze i zdvojnásobit počet otáček palety.
  • Samozřejmě, že palety nové konstrukce zlepšují i ostatní parametry palety, jako je, často opomíjená, bezpečnost nebo bezproblémové použití v automatických linkách uživatele.
  • Již několik let plně obhospodařuje firemní paletové hospodářství nadnárodní společnosti. Zajišťuje svoz, třídění a případné opravy použitých palet, rovněž do systému doplňuje nové palety. Tím je celý koloběh firemní palety v rukou odborníků a firma, uživatel, se může plně soustředit na vlastní činnosti. Vedlejším, ale určitě nezanedbatelným, přínosem zavedením firemních vratných palet je vylepšení uhlíkové stopy, jejíž dopad do podnikání, bude už jen sílit.