Provozovny:

Naší prioritou je na všech dřevařských provozech využití a zpracování lokálních surovin od našich partnerů v regionu.

Snažíme se flexibilně reagovat na požadavky našich zákazníků a vyhovět jim v co největší míře, ať už z pohledu objemů, dřevin, či rozměrů.

Na našich vlastních pilách jsme schopni pořezat více jak 300 000 m3 dřeva, což nám dokáže s přehledem zajistit řezivo jak pro naše provozy, tak i pro naše zákazníky.


 

Provoz Protivín

Provoz Horka

Pila Borohrádek

Produkty:

Dřevo je čistý přírodní materiál, který lidé hojně využívají po celou dobu své historie. Dřevo patří mezi obnovitelné zdroje energie a jeho využívání je šetrné k životnímu prostředí. Společnost Wotan Forest, a.s. si plně uvědomuje význam ochrany životního prostředí a proto její moderní výrobní technologie umožňují vysoce ekologické, téměř bezodpadové zpracování dřevní hmoty.

Veškerý odpad, který vzniká při zpracování dřevní suroviny, je dále využíván jako kvalitní surovina. Kůra se používá na výrobu zahradnických substrátů a mulčování, štěpky a piliny jsou surovinou k výrobě celulózy, dřevních briket a peletek nebo jsou nabízeny k dalšímu průmyslovému zpracování a k vytápění..

Zabýváme se výrobou obkladových a podlahových palubek, hoblovaných prken, hranolů, plotovek a terasových prken. Hlavní zpracovávanou dřevinou pro tyto výrobky jsou SM, MD a BO.

Firma Wotan Forest, a.s. obchoduje se dřevem různých druhů na základě jednorázových nebo dlouhodobých smluv k prodeji v tuzemsku a v zahraničí. Dřevo vykupujeme přímo od vlastníků lesů nebo subjektů obhospodařující lesní porosty. Ceny kulatiny jsou sjednávány s jasně definovanými podmínkami na naše provozy nebo na provozy našich prověřených odběratelů. V tomto oboru obchodujeme pouze s pojištěnými a dlouhodobě spolehlivými odběrateli.

Naše společnost se zabývá obchodováním se dřevní hmotou ve všech jejích variantách tedy od surového dřeva, přes řezivo, loupaný a hoblovaný program až po brikety a další výrobky. Zákazníkům zajišťujeme přepravu, buď kamionovou nebo vagónovou nejen v tuzemsku ale také v zahraničí.


 

Hoblované produkty

Palivové dřevo

Kulatina (dřevo)

Biomasa

Volná pracovní místa: