Kulatina (dřevo)

Firma Wotan Forest, a.s. obchoduje se dřevem různých druhů na základě jednorázových nebo dlouhodobých smluv k prodeji v tuzemsku a v zahraničí. Dřevo vykupujeme přímo od vlastníků lesů nebo subjektů obhospodařující lesní porosty. Ceny kulatiny jsou sjednávány s jasně definovanými podmínkami na naše provozy nebo na provozy našich prověřených odběratelů. V tomto oboru obchodujeme pouze s pojištěnými a dlouhodobě spolehlivými odběrateli.