Palivové dřevo

Firma Wotan Forest, a.s. vykupuje a prodává dřevo různých druhů na základě jednorázových nebo dlouhodobých smluv k prodeji v tuzemsku a v zahraničí.

Nákup a prodej dřeva realizujeme svým jménem a na svůj účet. Ceny dřeva jsou sjednávány s jasně definovanými podmínkami na naše provozy nebo na provozy našich prověřených odběratelů.