Biomasa

Biomasa je organická hmota, která je energeticky využitelná, jedná se o obnovitelný a alternativní zdroj energie, který nachází využití jak v teplárenských, tak i v elektrárenských provozech. Mimo biomasu, vznikající jako vedlejší produkt lesní a dřevařské výroby (piliny, štěpka, kůra), se jedná i o biomasu záměrně pěstovanou pro energetické využítí tzv. cíleně pěstované energetické rostliny a dřeviny (šťovík, topoly, atd.). 

V obecném hledisku je možné získávat energii ze všech forem biomasy, jelikož základem veškeré živé hmoty je uhlík a jeho chemické vazby obsahující energii. 

Naše společnost se zabývá zejména biomasou, která vzniká jako doprovodný produkt při lesní a dřevařské výrobě. Z našeho pilařského provozu produkujeme biomasu ve formě  bílé štěpky, pilin bez příměsy kůry, stružin z výroby palisád a kůlů a mulčovací kůry.