Palety - EPAL

Wotan Forest, a.s. má dlouholeté zkušenosti s výrobou palety EPAL a je největším výrobcem palety EPAL v České republice se zárukou nejvyšší kvality.

Veškeré palety podrobujeme pečlivé kontrole kvality a hotový výrobek dodáme kamionem přímo na místo určení.

  • Nové dřevěné palety (EPAL či UIC) tvoří největší procento z celkového objemu naší výroby.
  • Všechny palety jsou vyráběny na plně automatizovaných linkách, což zaručuje jejich standardně vysokou kvalitu, a také delší životnost ve srovnání s paletami vyráběnými ručně.
EPAL palety jsou palety typu EUR, nesou označení EPAL na krajních špalíkách palety. Výrobci této palety musí být registrováni u European Pallet Association a musí vlastnit výrobní licenci této organizace.
 

Rozdíl mezi dřevěnými paletami EPAL a UIC je především ve značení. Přečtěte si více o značení palet EPAL.

Společnost Wotan Forest, a.s. získala licenci pro výrobu palety EPAL v červenci r. 2010 a od té doby je nabízí k prodeji. Zařadila se tak mezi velmi malou skupinku výrobců palet pod licencí EPAL v České republice.

Rozměry palety EPAL

Palety EPAL mají rozměr 1200x800 mm, který vychází z mezinárodního normovaného modulu jednotky balení 400x600 mm. Prostá nová dřevěná paleta EPAL je při uložení v regálu nebo na vidlici vozíku dimenzována pro následující zatížení:

  • 1 000 kg - je-li zátěž nerovnoměrně rozložena na ploše palety
  • 1 500 kg - pokud je zátěž rovnoměrně rozložena na plochu palety
  • 2 000 kg - je-li zátěž v celistvé formě a rovnoměrně celou plochou doléhá na celý povrch ložné plochy palety

Při uložení na sobě činí dodatkové zatížení nejspodnější palety maximálně 4000 kg, pokud se zátěž nachází na rovné, vodorovné a nehybné ploše a doléhá vodorovně a plnou vahou.

Pro koho jsou určeny palety EPAL

O palety EPAL mají zájem zejména zákazníci, kteří mají vysoké nároky na kvalitu palet a vyžadují 100 % dodržování kvaltiy předepsané normou. Dále také společnosti dodávající své výrobky do německy mluvících zemí (Německo, Rakousko), ve kterých jsou takto označené palety upřednostňovány.