EURO palety

Palety EUR - UIC

Wotan Forest, a.s. má dlouholeté zkušenosti s výrobou palety EUR a je výrobcem nejkvalitnějších palet EUR v republice. 

Veškeré palety podrobujeme pečlivé kontrole kvality a hotový výrobek dodáme kamionem přímo na místo určení.

Palety EUR jsou v současné době nejpoužívanějším typem výměnných přepravních palet v Evropě. Jejich využitelnost při přepravě zboží a materiálů je doslova nevyčerpatelná. Výroba palety EUR navíc podléhá přísným normám, a tak označení „EUR“ na boku palety znamená záruku nezpochybnitelné kvality.

EURO palety od naší firmy splňují nejpřísnější české i mezinárodní normy

Firma Wotan Forest, a.s. vyrábí dřevěné palety EUR na základě licence udělované společností ZSSK CARGO, a.s. Palety EUR  jsou vyrobeny jak ve shodě s normou ČSN 26 9110 (Evropská čtyřcestná prostá paleta EUR), tak podle normy Mezinárodní železniční unie UIC 435-2.

Wotan Forest, a.s. je rovněž držitelem certifikátu SRS o způsobilosti našich sušáren k ošetření dřevění suroviny dle standardu IPPC - ISPM FAO No. 15. Na jeho základě provádíme HT tepelné ošetření řeziva včetně možnosti zajištění fytocertifikátu.

Všichni držitelé licence ZSSK CARGO povinni značit své palety kovovými sponami s vyraženým identifikačním číslem. Spony pro palety EUR je možné zakoupit pouze u ZSSK CARGO. Výrobci palety EUR, sdružení pod hlavičkou ZSSK CARGO, podléhají přísným kontrolám jakosti, takže narazíte-li na palety EUR označené kovovými sponami ZSSK CARGO, můžete si být jisti jejich vysokou kvalitou.

Užitečné informace o paletě EUR

Rozměry palety EUR

Palety EUR mají rozměry 1200x800 mm, který vychází z mezinárodního normovaného modulu jednotky balení 400x600 mm.

Nosnost palety EUR

Prostá paleta EUR je při uložení v regálu nebo na vidlici vozíku dimenzována pro následující zatížení:

  • 1 000 kg - je-li zátěž nerovnoměrně rozložena na ploše palety.
  • 1 500 kg - pokud je zátěž rovnoměrně rozložena na plochu palety.
  • 2 000 kg - je-li zátěž v celistvé formě a rovnoměrně celou plochou doléhá na celý povrch ložné plochy palety.

Při uložení na sobě činí dodatkové zatížení nejspodnější palety maximálně 4 000 kg, pokud se zátěž nachází na rovné, vodorovné a nehybné ploše a doléhá vodorovně a plnou vahou.

Základní kvalitativní vlastnosti palety EUR aneb Jak poznáte správně vyrobenou paletu EUR

Dřevo, ze kterého je EURO paleta vyrobena, nesmí nést žádné stopy nepřípustných prostředků na ochranu dřeva a chemických ochranných prostředků proti zamodralosti. Pokud je vyžadováno fytosanitární ošetření, je třeba jej provést prostřednictvím tepelného ošetření palety. Hniloba, plíseň, houba, suchá hniloba, zárosty nebo aktivní napadení hmyzem nejsou přípustné.

Obliny jsou přípustné pouze na některých částech palety pod podmínkou, že jsou bez kůry a nepřesahují příčně 15 mm. Ve špalících jsou přípustné pouze povrchové trhliny, nezpůsobené sestavováním palety. Zamodralost odpovídající ročnímu období je přípustná, ale nelze připustit zbarvení způsobené špatným sušením nebo skladováním.

Vlhkost dřeva nesmí přesáhnout 22 %. Pro praxi je důležité měření vlhkosti prken ložné plochy palety nebo, pokud se palety skládají se zbožím na sebe, na spodních deskách opěrné plochy.

Označení palety EUR aneb Jak poznáte pravou paletu EUR

Levý rohový špalík podélné strany - značka schvalujícího podniku železniční přepravy
Střední špalík podélné strany - označení ošetření proti škůdcům, kód výrobce, kontrolní skobička

Pravý rohový špalík podélné strany - ochranná značka EUR

Při provádění fytosanitárního ošetření je třeba značku (klásek), rovněž s uvedeným rokem a měsícem, případně číslem povolení k provádění fyto ošetření, umístit na střední špalík podélné plochy. V případě, že nebude prováděno u výrobce, který nemusí být vlastníkem sušícího zařízení, umisťuje se klásek na střední špalík krátké plochy palety.

Jakákoli dodatečná označení, jako např. logo majitele palet pro snadnější identifikaci, se nepovoluje, mimo případů, kdy se jedná o dodatečný otisk kontroly jakosti. Pokud palety nesou stopy začernění značek barvou, může se jednat o palety, které garant při kontrole vyřadil jako nevyhovující, ať už po technické stránce nebo z důvodu neoprávněného označení.