Překližky

ALFA technic - vodovzdorné překližky  

Vodovzdorné překližky jsou velkoplošným překližovaným materiálem, skládajícím se z lichého počtu dýh, vzájemně slepených kolmo na směr vláken. Jsou vyráběny z tuzemských jehličnatých dřevin, především ze smrku a z borovice. Kvalita lepení splňuje požadavky lepící třídy 3 podle ČSN EN 314-2 (EW 100) a ČNS EN 1084.

Tyto překližky jsou vyráběny dle norem: (EN 636-3), (EN 636-1) a (EN 636-2). Desky odpovídají emisní třídě E1. Reakce na oheň: třída D-S2, d0.

 • Provedení : broušené i nebroušené
 • Kvalita : B/C; C/C; C+/C; C+/C+
 • Objemová hmotnost : 550 kg/m3
 • Vlastnosti : vysoká pevnost a pružnost vzhledem k objemové hmotnosti, rozměrová stálost
 • Použití : stavebně truhlářská výroba, podlahy, dřevěné obaly, stavebnictví, zemědělství
 • Balení : Výrobky jsou uloženy v horizontální poloze na dřevěných prokladech stejné tloušťky. Počty kusů v balíku se liší dle tlouštěk překližovaných desek. Jednotlivé svazky jsou zabezpečeny ocelovou páskou zabraňující posunutí 

ALFA joiner - truhlářské překližky

Truhlářské překližky jsou velkoplošným překližovaným materiálem na bázi dřeva, vzniklého vzájemným a kolmým slepením lichého počtu loupaných dýh. Jsou vyráběny z tuzemských jehličnatých dřevin jako je smrk a borovice. Tyto překližky jsou vyráběny dle normy (EN 636-1). Desky odpovídají emisní třídě E1. Reakce na oheň: třída D-S2, d0.

 • Provedení : broušené
 • Jakost : A/B, A/C, B/B, C/C
 • Objemová hmotnost : 650 kg/m3
 • Vlastnosti : vysoká pevnost a pružnost vzhledem k objemové hmotnosti, rozměrová stálost
 • Použití : vhodné pro použití v interiéru např. stavebně truhlářská výroba, nábytkářská výroba, výroba hraček, hudebních nástrojů, obalů apod. (překližky nejsou odolné vůči dlouhodobému působení vody)
 • Balení : Výrobky jsou uloženy v horizontální poloze na dřevěných prokladech stejné tloušťky. Počty kusů v balíku se liší dle tlouštěk překližovaných desek. Jednotlivé svazky jsou zabezpečeny ocelovou páskou zbraňující posunutí.