Výkup a prodej dříví

  • Zajišťujeme výkup a prodej surového dříví (mimo zpracování v našem závodě)
  • Parametry dodávek dříví se řídit dle doporučených pravidel 
  • Zajišťujeme dopravu surového dříví z OM k odběrateli

Kulatina na výrobu překližek

  • SM III. tř. A/B/C/C1/KH/D, čep 25cm + b.k., délky 2,67m, 4m a 5,3m, maximální čelo do 70cm b.k.
  • BO III. tř. A/B/C/D, čep 25cm + b.k., délky 2,67m, 4m a 5,3m, maximální čelo do 70cm b.k.
  • Měkké listnaté dřeviny II., III. A/B/C, čep 30cm + b.k., délky 4m, maximální čelo do 70cm

Ostatní kvalitativní parametry dodávky dříví se řídí dle technických podmínek doporučených pravidel a technických podmínek Divize plošných materiálů ALFA.