ALFA joiner - truhlářské překližky

Truhlářské překližky jsou velkoplošným překližovaným materiálem na bázi dřeva, vzniklého vzájemným a kolmým slepením lichého počtu loupaných dýh. Jsou vyráběny z tuzemských jehličnatých dřevin jako je smrk a borovice. Tyto překližky jsou vyráběny dle normy (EN 636-1). Desky odpovídají emisní třídě E1. Reakce na oheň: třída D-S2, d0.

  • Provedení : broušené
  • Jakost : A/B (B/BB), A/C (B/C)
  • Objemová hmotnost : 650 kg/m3
  • Vlastnosti : vysoká pevnost a pružnost vzhledem k objemové hmotnosti, rozměrová stálost
  • Použití : vhodné pro použití v interiéru např. stavebně truhlářská výroba, nábytkářská výroba, výroba hraček, hudebních nástrojů, obalů apod. (překližky nejsou odolné vůči dlouhodobému působení vody)
  • Balení : Výrobky jsou uloženy v horizontální poloze na dřevěných prokladech stejné tloušťky. Počty kusů v balíku se liší dle tlouštěk překližovaných desek. Jednotlivé svazky jsou zabezpečeny ocelovou páskou zbraňující posunutí.