Obchod a výroba

Dřevo je čistý přírodní materiál, který lidé hojně využívají po celou dobu své historie. Dřevo patří mezi obnovitelné zdroje energie a jeho používání je šetrné k životnímu prostředí. Společnost Wotan Forest, a.s. si plně uvědomuje význam ochrany životního prostředí a proto její moderní výrobní technologie umožňují vysoce ekologické, téměř bezodpadové zpracování dřevní hmoty.

Veškerý odpad, který vzniká při zpracování dřevní suroviny, je dále využíván jako kvalitní surovina. Kůra se používá na výrobu zahradnických substrátů a mulčování, štěpky a piliny jsou surovinou k výrobě dřevních briket a peletek nebo jsou nabízeny k dalšímu průmyslovému zpracování a k vytápění.