Legislativa

  • Zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
  • Vyhláška 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb.
  • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
  • Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
  • ČSN 48 21 15 (Sadební materiál lesních dřevin)