Zavítali jsme na Veletrh práce v Jičíně!

Dne 5.9. 2019 jsme se zúčastnili veletrhu práce v Jičíně, kde jsme zájemcům o práci promítli video, jak to vypadá v jednom z našich největších dřevozpracujících provozů. Projekce byla obohacena výkladem našeho obchodního zástupce Jirky Hejduka, který zájemcům podrobně a vtipně popsal celý proces zpracování dřeva. Případné dotazy byly zodpovězeny naším vedoucím výroby Karlem Ježkem a personální manažerkou Anetou Oujezkou. 
Jelikož akce byla zaměřená na naše mladé talenty ze středních a vyšších odborných škol, tak se dotazy týkaly moderních technologí a především našeho nového VOLVA. 
Akce byla uskutečněná ve spolupráci s místním úřadem práce a Petrem Koukalem, který celý veletrh obohatil besedou na téma STK pro chlapy.