Doba se mění a vnímání dřevěných obalů s ní!

22. 1. 2024

Doba se mění a vnímání dřevěných obalů s ní! Ekologicky, efektivně a ekonomicky s paletou Wotan Forest

Na přelomu let 2019 a 2020, se slábnoucí kůrovcovou kalamitou, se začala zvyšovat celosvětová poptávka po řezivu. Nedostatek dřeva i výrobních kapacit zvyšovaly jeho cenu. Následně procházely i dřevěné obaly silnými turbulencemi spojenými s růstem dalších vstupů, jako jsou ceny energií, lidské práce, hřebíků a pohonných hmot. Výraznější normalizaci a stabilizaci cen zaznamenáváme až nyní, v prvním kvartálu roku 2023. Pohled na dřevěné palety ovlivňuje také stoupající společenská odpovědnost firem, které řeší dopad své činnosti na životní prostředí. Stále více společností vyhodnocuje svoji uhlíkovou stopu a často do tohoto hodnocení zahrnují i své dodavatele. Vývoj na trhu s dřevěnými paletami vedl některé odběratele naší společnosti Wotan Forest k zamyšlení nad samotným materiálem palet. Přemýšleli nad alternativou v podobě desek na bázi dřeva, jednorázovými papírovými paletami nebo plasty. Ve většině případů dřevo díky svým dobrým mechanickým vlastnostem, trvanlivosti, pevnosti, hmotnosti, snadné modifikovatelnosti a v neposlední řadě i ceně v tomto srovnání obstálo.
 
Společně s našimi obchodními partnery jsme více než kdykoliv předtím řešili vlastní konstrukci palety. Nejednalo se většinou o základní rozměry, ale o dílčí úpravy nosnosti, rozložení jednotlivých prvků palety a také značení či zavádění nových technologií, jako například osazování palet čipy nebo značením na přání zákazníka. Těmito úpravami a změnami jsme přinesli našim partnerům úspory v nákupu palet a jejich logistice. Mnohé firmy také využily možnosti opustit jednorázové palety, které musely draze kupovat, a začaly se orientovat na vratné palety. U vratných palet je dnes několik možností, které lze využít. Nejjednodušší cesta je v některé z poolových palet. Jsou volně směnitelné a akceptovatelné pro většinu koncových zákazníků. U nás jsou nejrozšířenější palety UIC (EUR) palety, EPAL palety a CP (varianty 1–9) palety.
 
Dřevo je čistý přírodní materiál, patří mezi obnovitelné zdroje a jeho využívání je šetrné k životnímu prostředí. V současné době stále více společností řeší ekologii svého podnikání. Sledují, jak využívají zdroje, jaký vliv má jejich výroba na životní prostředí a jak jsou schopny ovlivnit svou uhlíkovou stopu. A právě v tomto ohledu je dřevěná paleta, která je vyrobena ze 100 % z obnovitelného materiálu, s relativně energeticky nenáročným výrobním procesem (ve srovnání s papírem či plastem) a vždy s možností snadné recyklace, úžasným a vhodným prostředkem k vylepšení uhlíkové bilance. Dřevo v paletě váže uhlík a tím tuto bilanci příznivě vylepšuje. Nakonec i vysloužilá nepotřebná paleta se stále častěji stává surovinou pro výrobu materiálů na bázi dřeva, jako jsou různé dřevotřískové a dřevovláknité desky používané ve stavebnictví a nábytkářství, které často přesahují svojí životností i samotnou paletu.
 
Ve Wotan Forest pracujeme se dřevem jako s obnovitelným zdrojem. Plně si uvědomujeme význam ochrany životního prostředí, a proto naše moderní výrobní technologie umožňují vysoce ekologické, téměř bezodpadové zpracování dřevní hmoty.