Příběh naší překližky v jednom století!!

2. 2. 2024

Příběh naší překližky v jednom století!!

Výroba a obchod v Solnici má úžasnou a zajímavou historii, která začala už v roce 1883 založením závodu mechanické tkalcovny. V roce 1910 byl tento závod nahrazen pilařským zpracováním kulatiny.

Příběh naší překližky se začal psát v roce 1922, kdy firmu koupil Albert Jirát, který v místě zřídil překližkárnu. Pod názvem „A. Jirát, továrna na dýhy, překližky a jiné překližované desky, Solnice“ podnik produkoval dýhy, překližky, dveřovky a později i laťovky pod ochrannou známou ALFA, které vyvážel do mnoha zemí Evropy.
Roku 1945 byla vyhláškou ministra průmyslu továrna znárodněna a začleněna do národního podniku Závody na překližky a dýhy se sídlem v Praze. Později byla převedena do n.p. Krkonošské pily a roku 1958 pod Východočeské dřevařské závody n.p. se sídlem v Trutnově. V té době objem výroby představoval 8.000 m3 řeziva, 1.600 m3 překližek a 5.600 m3 laťovek.
Na přelomu 60. a 70. let prošel závod rozsáhlou rekonstrukcí a rozšířením kapacity závodu. Modernizací se zvýšila výroba překližky na 16.000 m3.
Ve svazku Východočeských dřevařských závodů n.p. závod Solnice jako jeden z největších přetrval s mnoha organizačními přeměnami až do roku 1990.
Významnou událostí pro překližku v Solnici, byl její vstup do holdingu AGROFERT, a.s. v roce 2011 pod názvem ALFA Plywood, a.s. A v roce 2013 proběhla fúze do společnosti Wotan Forest, a.s.
Pod vedením společnosti Wotan Forest, a.s. prochází provoz Solnice dynamickým vývojem. Modernizujeme techniku výroby a technologické postupy. V rámci rozsáhlých investic se rozšiřují prostory administrativní, logistické a skladovací. Zatraktivňujeme pracovní prostředí pro naše zaměstnance a upevňujeme naši pozici mezi obchodními partnery.
V roce 2022 vyrobíme 35.000 m3 překližky! A nekončíme! Na dalších projektech pracujeme…