Palivové dřevo

Odřezky vznikají při krácení kulatiny na loupárenské výřezy.

  • Dřevina : smrk, borovice
  • Použití : topení

Odřezky jsou prodávány na 5 t kontejneru v prm

Nákup dřeva

  • SM III. tř. A/B/C, čep 30 cm+ b.k., délky 4 m, 5,3 m, maximální čelo do 60 cm
  • BO III. tř. A/B/C, čep 27 cm+ b.k., délky 4 m, 5,3 m, maximální čelo do 60 cm
  • Měkké listnaté dřeviny II., III. A/B/C, čep 30 cm+ b.k., délky 4 m, maximální čelo do 60 cm

Ostatní kvalitativní parametry dodávky dříví se řídí dle technických podmínek doporučených pravidel a technických podmínek Divize plošných materiálů ALFA (viz certifikáty a prohlášení).

Doprava

  • Pro naše zákazníky zajišťujeme kamionovou dopravu po celé Evropě
  • Standardně 24 t kamiony
  • Dopravní relace a ceny na vyžádání

Výkup a prodej dřeva

  • Zajišťujeme výkup a prodej surového dřeva (mimo zpracování v našem závodě)
  • Parametry dodávek dřeva se řídí dle doporučených pravidel
  • Zajišťujeme dopravu surového dřeva z OM k odběrateli