Nákup dřevní hmoty

  • Výřezy pro pilařské zpracování III. B, C, D – jehličnaté
  • Zatřídění kvalit dle DP pro měření a třídění dříví v Čr 2008 – výřezy 4 m; min. čep 12 cm v. k.; max. čelo 55 cm v.k.
  • Výřezy 5 m; min. čep 20 cm v.k.; max. čelo 55 cm v.k.
  • Výřezy 8, 10, 12; min. čep 20 cm v.k. ; max. čelo 55 cm v.k.
  • Délkový nadměrek min. 2 %