Nákup dřevní hmoty

Technické parametry provozu Horka

• III.D – zdravé/nezdravé suky do 8 cm max. (nesrostlé do max. 1x10 cm/bm), průhyb do max. 32% STP, sbíhavost dle Doporučených pravidel tolerována, tvrdá hniloba do max. 2/3 plochy čela/čepu, měkká hniloba nepovolena, napadení hmyzem tolerováno, pokud neovlivní pevnost řeziva
• Čep od 11 cm (pro délky 3,60 m / 4,00 m) popř. od 15 cm (pro délky 5,00 m) do 49 cm b. k. – měřeno bez kůry
• výmět – dříví s čepem pod 11 cm po odkornění, se složenou křivostí, s měkkou hnilobou nebo jinak porušující popis III.D třídy dle Doporučených pravidel
• min. 2% délkový nadměrek
• je nutno, aby každá jednotlivá dodávka dříví obsahovala pouze jeden sortiment délky, v případě více sortimentů v dodávce je nutno vytřídit jednotlivé sortimenty na hráně (dobírání po dohodě s dispečerem)