Správa majetku

Útvar majetku je pověřen správou a prodejem movitého a nemovitého majetku. V současné době nabízíme k prodeji pozemky, objekty k bydlení, výrobní areály a bytové jednotky.