Životní jubileum

Odměny při významných životních výročích:
 
  • životní jubileum 50 let věku
  • životní jubileum 60 let věku
  • první skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní nebo invalidní důchod III stupně
Výše odměny se diferencuje podle délky nepřetržitého pracovního poměru k zaměstnavateli a dosahovaných pracovních výsledků takto:
Délka zaměstnání50 let věku60 let věku1. odchod do důchodu
od 5 do 10 let 4.000 Kč 4.000 Kč 4.000 Kč
od 10 do 15 let 5.000 Kč 5.000 Kč 5.000 Kč
více než 15 let 6.000 Kč 6.000 Kč 6.000 Kč
Při souběhu uvedených výročí v jednom roce se odměny poskytují samostatně za každé výročí.
 
Nárok na výplatu Odměny při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní nebo invalidní důchod III. stupně nevzniká zaměstnanci v případě, že skončí pracovní poměr výpovědí ze strany zaměstnavatele z organizačních důvodů.
 
Nárok na výplatu odměny při významných životních výročích náleží i zaměstnancům, kteří jsou zaměstnáni u zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy na dobu určitou, nejméně v průměru 8 měsíců v kalendářním roce při splnění následujících podmínek:
 
  • zaměstnanec předloží žádost zaměstnavateli,
  • doloží nepřetržité řetězení pracovního poměru v délce 5, 10 nebo 15 let evidenčními listy nebo jiným důvěryhodným způsobem (potvrzení z OSSZ),
  • zaměstnanci, jimž vznikne nárok na výplatu odměny při významných životních výročích v době, kdy netrvá jejich pracovní poměr, jsou oprávněni požádat zaměstnavatele o výplatu této odměny při nástupu k bezprostředně následujícímu pracovnímu poměru (bez přerušení).