Příspěvek na penzijní připojištění

Zaměstnavatel přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem 700 Kč měsíčně.
 
Aby zaměstnanec mohl benefit čerpat, musí mít po zkušební době a následně odeslat žádost na mzdovou účtárnu. K žádosti je potřeba doložit uzavřenou smlouvu s poskytovatelem penzijního připojištění a mít v ní sjednaný možný příspěvek zaměstnavatele.