Dárkový poukaz

Zaměstnavatel poskytne, nejdéle ve výplatním termínu za měsíc říjen, zaměstnancům splňujícím podmínky uvedené níže v tomto bodě, příspěvek ve výši 1000,- Kč, a to formou dárkového kupónu.
 
Podmínky poskytnutí příspěvku formou dárkového kupónu:
 
  1. odpracování 6 měsíců u zaměstnavatele v pracovním poměru nejpozději do konce měsíce října příslušného kalendářního roku
  2. odpracování alespoň jedné pracovní směny v měsíci říjnu příslušného roku.
Podmínky 1) a 2) musí být splněny kumulativně.
 
Za odpracované dny se považují skutečně odpracované dny, dále dny kdy, zaměstnanec čerpá dovolenou na zotavenou, neodpracované dny z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele, nebo neodpracované dny z důvodu jiných osobních překážek na straně zaměstnance uvedených v příloze k nařízení č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci nebo v čl. VII podnikové kolektivní smlouvy.