5 týdnů dovolené

Všichni zaměstnanci společnosti mají nárok na 5 týdnů dovolené.
 
Termín a délku případné hromadné dovolené (max. 2 týdny) stanoví zaměstnavatel v dohodě s odborovým orgánem tak, aby se zaměstnanci o tom dozvěděli nejméně 60 dnů před jejím začátkem, pokud nebude dohodnuto jinak.
 
Čerpání dovolené až do celkového rozsahu schvaluje zaměstnavatel, přičemž přihlédne k oprávněnému zájmu zaměstnance.
 
Nástup dovolené bude zaměstnanci zpravidla oznámen při délce dovolené:
  • 2 týdnů alespoň 5 pracovních dnů před nástupem dovolené,
  • 1 týdne alespoň 2 pracovních dnů předem,
  • méně než 1 týden, nebo jednotlivé dny, alespoň 1 pracovní dny předem.
Stejné lhůty platí, žádá-li zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené. Po vzájemné dohodě mohou být výše uvedené lhůty zkráceny.
 
Zaměstnavatel je oprávněn zkrátit zaměstnanci dovolenou za neomluveně zameškanou zameškanou směnu, a to o počet neomluveně zameškaných hodin. Neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se sčítají.