Výsadba

Největším nebezpečím při výsadbě je oschnutí, mechanické poškození nebo deformace kořenů. Proto je nutno dodržovat následující pravidla:

  • kořenové systémy sazenic musí být během roznášení po ploše a vlastní výsadby chráněny před vysycháním (ve vhodných nádobách, případně s vlhkou látkou, molitanem nebo jiným médiem)
  • při vlastní výsadbě musí být věnována náležitá péče ochraně kořenů před mechanickým poškozením – odřením, přetrháním silných kořenů
  • výsadba musí být prováděna do jamek nebo štěrbin dostatečné velikosti a takovým způsobem, aby nedocházelo k deformacím kořenů