Služby

Naši kvalifikovaní pracovníci Vám mimo prodej sazenic lesních a okrasných dřevin dále nabízí:

  • Poradenství při nákupu sazenic v našich střediscích
  • Příprava půdy před zalesněním
  • Zalesnění lesních i nelesních půd
  • Výsadba plantáží rychlerostoucích dřevin
  • Projekce okrasných zahrad včetně realizace
  • Dušičková a vánoční vazba
  • Výsadba remízků, biokoridorů a větrolamů
  • Aplikace chemických přípravků na likvidaci nežádoucí buřeně