Realizace zalesnění, síjí, podsadeb

Realizujeme sadbu do připravené i nepřipravené půdy, podsadby, zalesňování bývalých zemědělských ploch, výsadby alejí, biokoridorů apod. Velkou většinu materiálu pro zalesnění zabezpečujeme vlastním sadebním materiálem.

Sadební materiál vypěstovaný v našich školkách je garancí vysoké kvality.  Zalesnění provádíme včetně stavby oplocenek nebo individuální ochrany proti škodám zvěří.