Průvodní list sadebního materiálu

Reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze v případě, že ke každému oddílu je dodavatelem vystaven a připojen průvodní list, ve kterém jsou uvedeny předepsané údaje dle zákona č. 149/2003 Sb. Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a souvisejících vyhlášek.

Průvodní list (§ 8 zákona č. 149/2003 Sb.) – vystavuje dodavatel k reprodukčnímu materiálu uváděnému do oběhu (má vždy odkaz na potvrzení o původu). Dodavatel je povinen na požádání přidat k průvodnímu listu kopii potvrzení o původu.

Vzor průvodního listu zde