Příprava ploch pro zalesnění, výsadby

Zajišťujeme úklidy klestu a přípravu půdy pro zalesnění. Přípravu provádíme jak chemicky, tak i mechanizovaně. Půdní frézy zapraví těžební zbytky do půdy, takže je tato příprava půdy vhodná i pro přirozenou obnovu lesa.