Poradenství

Potřebujete zalesnit lesní pozemek a nevíte si rady, které dřeviny použít?

Jako vlastník lesního pozemku máte možnost bezplatného poradenství u svého odborného lesního hospodáře. Pokud ho neznáte, jeho jméno a kontakt byste měli obdržet na obci s rozšířenou působností u úředníků, kteří mají na starost agendu lesního hospodářství.

Odborný lesní hospodář by Vám měl poradit, jaké dřeviny jsou vhodné pro zalesnění Vašeho pozemku. Také by Vám měl poradit v jakém období zalesňovat a jak o vysazené stromky pečovat. Naši pracovníci v lesních školkách Vám poradí s nákupem sazenic, nebo jsou schopni po dohodě Váš pozemek zalesnit.

Nevíte kde nalézt aktuální lesnickou legislativu?

Pokud jste uživateli internetu, je nejjednodušší cesta na internetové stránky Ministerstva zemědělství na adrese http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/legislativa, kde naleznete aktuální znění všech zákonů a vyhlášek.

Nevíte, jak správně pečovat o sazenice lesních dřevin?

Péče o sazenice lesních dřevin lze rozdělit do několika fází

  • Péče o sazenice před zalesněním
  • Péče o sazenice při výsadbě
  • Péče o sazenice po výsadbě

Před zalesněním je třeba po nákupu v lesní školce dbát, aby sazenice při transportu do lesního porostu nezahynuly. Kořeny stromků je třeba chránit před vyschnutím, celé sazenice se nesmí zapařit, neměly by být skladovány na suchém, slunném a teplém místě. Pro krátkodobé uskladnění před výsadbou je vhodný sklep nebo je možné je založit na vlhkém místě do stínu přímo v lese.

Při výsadbě je třeba dbát, aby byly sazenice správně zasazeny, v průběhu zalesňování chránit kořeny před vysycháním. Velikost jamky nebo štěrbiny musí odpovídat velikosti kořenového systému. Pro radu, jak správně postupovat se opět můžete obrátit na odborného lesního hospodáře.

Po výsadbě je třeba sazenice chránit proti škodlivým činitelům. U jehličnatých dřevin hrozí úhyn sazenic žírem klikoroha (brouk – ochrana je postřikem sazenic příslušným insekticidem). Také je třeba v místech výskytu zvěře chránit výsadby před zvěří (buď oplocením nebo repelenty) a v neposlední řadě pak místa výsadby sazenic ožínat a minimalizovat tak vliv buřeně.

Licence, osvědčení

  • Licence Mze ČR
  • Osvědčení – registr SRS
  • Obchodní a dodací podmínky
  • Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
  • Doplňující informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů