Pojmy lesní školka a sadební materiál

Lesní školka je soubor staveb, zařízení a lesních nebo jiných pozemků s technickým a technologickým vybavením, sloužící k pěstování sadebního materiálu lesních dřevin určeného pro umělou obnovu lesa a zalesňování.

Sadební materiál lesních dřevin

  • Semenáčky – rostliny vyrostlé ze semene, u nichž v průběhu pěstování nebyl upravován kořenový systém.
  • Sazenice – rostliny vypěstované ze semenáčků nebo vegetativním množením, u nichž byl kořenový systém upravován (přepichováním, školkováním, podřezáváním kořenů, přesazováním do obalů). Nadzemní část je do výšky 70 cm.
  • Poloodrostky – rostliny vypěstované zpravidla dvojnásobnou úpravou kořenového systému (školkování, podřezávání, přesazování do obalů nebo jejich kombinace). Výška nadzemní části od 51 cm do 120 cm.
  • Odrostky – rostliny vypěstované minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáváním kořenů nebo přesazováním do obalu, popřípadě kombinací těchto operací, s nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm a s tvarovanou korunou.