Pěstební činnost

Pěstební činnost zajišťují střediska lesnických služeb s kvalifikovaným personálem a dlouholetou zkušeností. Velkou většinu materiálu pro zalesnění zabezpečujeme vlastním sadebním materiálem. Sadební materiál vypěstovaný v našich školkách je garancí vysoké kvality.

Po zalesnění zajišťujeme následnou péči o vysázené plochy až do doby jejich zajištění – ochranu proti škůdcům, buřeni, chorobám a okusu zvěří. Používáme ochranu chemickou i mechanickou dle přání a dohody se zadavatelem práce (vlastníkem lesa/zákazníkem).

Také zajišťujeme úklid klestu a přípravu půdy půdními frézami, které zapraví těžební zbytky do půdy. Tato příprava půdy je také vhodná i pro přirozenou obnovu lesa.

Zabýváme se také výchovou lesních porostů prostřihávkami a prořezávkami.

Našim zákazníkům nabízíme taktéž poradenskou činnost a odbornou správu lesů (dotace, termín a způsob zalesnění, vhodná dřevinná skladba, mechanizace, vhodné přípravky a opatření k ochraně kultur…)