Péče o mladé lesní porosty

Zabezpečujeme realizaci prostřihávek, prořezávek, rozčleňování porostů, odstranění škodlivých dřevin apod.