Parametry výsadby schopného sadebního materiálu obvyklé obchodní jakosti