Parametry kořenného systému výsadby schopného sadebního materiálu obvyklé obchodní jakosti