Ochrana lesa

Ochranu lesa provádíme jak mechanickou, individuální ochrany, stavba oplocenek, tak i chemickou za použití repelentů, herbicidů, insekticidů apod. Náš odborně vyškolený personál pro nakládání s chemickými přípravky na ochranu rostlin je v této věci velmi zkušený.