Obchod lesní dřeviny

Nabízíme k prodeji tyto lesní dřeviny:

1.    Prostokořenné sazenice

1.1. Jehličnaté

 • Smrk ztepilý – Picea abies
 • Jedle bělokorá – Abies alba
 • Jedle obrovská – Abies grandis
 • Borovice lesní – Pinus sylvestris
 • Borovice blatka - Pinus rotundata
 • Borovice černá – Pinus nigra
 • Modřín opadavý – Larix decidua
 • Douglaska tisolistá – Psedotsuga menziesii

1.2. Listnaté

 • Buk lesní – Fagus sylvatica
 • Dub zimní – Quercus petraea
 • Dub letní – Quercus robur
 • Dub červený – Quercus rubra
 • Javor klen – Acer pseudoplatanus
 • Javor mléč – Acer platanoides
 • Jasan ztepilý – Fraxinus excelsior
 • Lípa malolistá – Tilia cordata
 • Lípa velkolistá – Tilia platyphyllos
 • Olše lepkavá – Alnus glutinosa
 • Olše šedá – Alnus incana
 • Jilm habrolistý- Ulmus minor
 • Jilm horský – Ulmus glabra
 • Jilm vaz – Ulmus leavis
 • Bříza bradavičnatá – Betula pendula
 • Bříza pýřitá – Betula pubescens
 • Topol osika – Populus tremula
 • Jeřáb ptačí – Sorbus aucuparia
 • Jeřáb oskeruše – Sorbus domestica
 • Habr obecný – Carpinus betulus
 • Třešeň ptačí – Prunus avium

2.    Obalované sazenice (Marbet, QP, BCC, RCK)

2.1. Jehličnaté

 • Smrk ztepilý – Picea abies
 • Jedle bělokorá – Abies alba
 • Jedle obrovská – Abies grandis
 • Borovice lesní – Pinus sylvestris
 • Borovice černá – Pinus nigra
 • Modřín opadavý – Larix decidua
 • Douglaska tisolistá – Psedotsuga menziesii

2.2. Listnaté

 • Buk lesní – Fagus sylvatica
 • Dub zimní – Quercus petraea
 • Dub letní - Quercus robur
 • Dub červený – Quercus rubra
 • Javor klen – Acer pseudoplatanus
 • Javor mléč – Acer platanoides
 • Jasan ztepilý – Fraxinus excelsior
 • Lípa malolistá – Tilia cordata
 • Olše lepkavá – Alnus glutinosa
 • Habr obecný – Carpinus betulus
 • Třešeň ptačí – Prunus avium

3.    Poloodrostky a odrostky (2l, 3l)

3.1. Listnaté

 • Buk lesní – Fagus sylvatica
 • Dub zimní - Quercus petraea
 • Dub letní - Quercus robur
 • Dub červený - Quercus rubra
 • Javor klen - Acer pseudoplatanus
 • Jasan ztepilý- Fraxinus excelsior
 • Lípa malolistá - Tilia cordata
 • Olše lepkavá- Alnus glutinosa
 • Jilm habrolistý- Ulmus minor
 • Jilm horský- Ulmus glabra
 • Jilm vaz- Ulmus leavis
 • Jeřáb ptačí- Sorbus aucuparia
 • Habr obecný- Carpinus betulus
 • Třešeň ptačí – Prunus avium