Manipulace, krátkodobé skladování, doprava

Manipulace se sadebním materiálem

Manipulace se sadebním materiálem od vyzvednutí ve školce po výsadbu na zalesňovanou plochu představuje kritickou etapu pro fyziologickou kvalitu, a tím i následnou ujímavost a růst.

Pro dosažení maximální ujímavosti a růstu po výsadbě jsou rozhodující dva základní předpoklady:

 • vysoká morfologická a fyziologická kvalita sadebního materiálu v době vyzvedávání ze záhonů (včetně vysoké odolnosti proti nepříznivým faktorům);
 • minimalizace nepříznivých vlivů působících během veškeré manipulace.

Účinky stresů působících během manipulace se kumulují a vzájemně zesilují.

Dormantní semenáčky a sazenice jsou k účinkům stresů odolnější než jedinci fyziologicky aktivní.

Během manipulace je nutno rostliny chránit především před vysycháním, mechanickým poškozením a působením vysokých nebo nízkých teplot.

Co nejvíce omezit vystavení kořenů povětrnostním vlivům.

Se sadebním materiálem pracovat ve stínu.

Skladování musí probíhat při optimálních teplotách s ochranou proti vysychání (obaly, vysoká vzdušná vlhkost). Čím vyšší je teplota během skladování, tím vyšší je spotřeba zásobních látek a větší nebezpečí infekce plísněmi.

Krytokořenné semenáčky a sazenice mají kořeny chráněny balem zeminy, i ty však potřebují ochranu proti vysychání a dalším nepříznivým vlivům během manipulace.

Krátkodobé skladování sadebního materiálu

1.    Založení do půdy

Zakládáme do předem vyrytých brázd ve školce nebo u místa zalesňování, ve svazcích nebo jednotlivě (podle předpokládané doby založení), zahrnutí zeminou je až 5 cm nad kořenové krčky, nutné je kvalitní zastínění.

Používají se následující způsoby:

 • zakládání ve školce krátkodobě na záhonech (ve svazcích) – maximálně 2dny
 • ve školce jednotlivě zahrnuté do půdy (zpravidla listnáče) – výjimečně i přes zimní období
 • na připravených založištích u místa výsadby (vlhké místo v hlubokém stínu, zakrytí klestem nebo stínící přístřešek) – po dobu nezbytně nutnou před výsadbou, ne déle než 5 dnů.

2.    Uložení v uzavřených obalech

Pro uložení sadebního materiálu v uzavřených obalech u místa výsadby je nutno respektovat následující podmínky:

 • sadební materiál musí být dormantní s nadzemními částmi neznečištěnými zeminou,
 • je zajištěn hluboký stín, venkovní teplota nepřesahuje +10 °C – pak možnost uložení 2 až 3 týdny, při teplejším počasí maximálně 1 týden,
 • nutná je průběžná kontrola (ve dvoudenních intervalech) – při výskytu plísní nebo rašení je nutno sazenice okamžitě vysadit!!!

3.    Neklimatizované prostory

Mezi neklimatizované prostory patří například sklepy nebo jeskyně s teplotou nepřesahující +6 °C. Základní zásady pro skladování v těchto prostorách jsou:

 • umístění sazenic s chráněnými kořenovými systémy (založení do vlhkého substrátu, přebalené fólií, sazenice v uzavřených přepravkách nebo pytlích),
 • kontrola výskytu plísní a rašení,
 • doba skladování maximálně 3 týdny.

 4.    Sněžné jámy

Sněžné jámy jsou speciálně vybudované prostory s bočním nebo spodním chlazením udusaným sněhem. Teplota v nich nepřesahuje +4 °C. Pro skladování platí:

 • maximální doba skladování 4 týdny
 • sazenice v obalech (přepravky, pytle, přebaly kořenových systémů) je možno ukládat přímo na sníh, lépe na rošty nebo police
 • sazenice s nechráněnými kořeny se ukládají do vrstvy substrátu (piliny, rašelina)
 •  při delším skladování je vhodné rozvázat svazky

Pokud se objeví plíseň nebo sazenice v jámě začínají rašit, je nutno sazenice okamžitě vysázet!!!

Pokud jsou sazenice vysazovány za teplého slunného počasí (nad 20 °C), je vhodné je povyskladnění po několik hodin aklimatizovat ve stinném vlhkém prostředí.

Doprava

Pro dopravu sadebního materiálu lesních dřevin platí následující zásady:

 • používají se uzavřené dopravní prostředky (nebo vybavené plachtou – mezi sazenicemi a plachtou musí být vzduchová mezera),
 • na delší vzdálenost se přepravuje sadební materiál v uzavřených obalech nebo s chráněnými kořeny),
 • sadební materiál se nesmí ukládat do vysoké vrstvy (maximálně 60 cm) – doporučují se kontejnery nebo police,
 • přeprava je optimální za chladného počasí nebo v noci,
 • nutná je eliminace zastávek s ponecháním auta na slunci,
 • sazenice je třeba z auta šetrně vykládat a neshazovat na zem (riziko mechanického poškození),
 • bezprostředně po vyložení z auta musí následovat založení sazenic na záložiště nebo uložení do skladovacích prostor,
 • přeprava je možná i v chladírenských návěsech, ve kterých je možné sadební materiál skladovat poblíž zalesňované plochy.