Lesní školka Vostezy

Školkařské středisko Vostezy se skládá z hlavní plochy v blízkosti obce Český Rudolec a dalších samostatných školek nedaleko města Telč. Hlavní pěstované dřeviny jsou smrk ztepilý, buk lesní, olše lepkavá, javor klen, jasan ztepilý, jedle bělokorá.
Celková roční produkce sazenic činí 850 tis. ks. Reprodukční materiál je pěstován na produkční ploše 8,05 ha z uznaného osiva v PLO 16 a 33, do kterých jsou zařazeny místní lesní porosty.