Lesní školka Litvínov

Lesní školka Litvínov obhospodařuje 8 ha produkčních ploch v šestnácti lesních školkách, rozmístěných v oblasti Krušných hor. Čtrnáct z nich jsou školky menší výměry, jedna větší, které se nacházejí přímo v lesních porostech a specializují se na pěstování prostokořenných sazenic smrku ztepilého místních proveniencí a buku, v menší míře dubu, javoru a modřínu. Šestnáctá školka přímo v Litvínově, s produkční plochou 1,8 ha, disponuje základní infrastrukturou pro pěstování síjí, obalované sadby (sadbovače, kontejnery) i prostokořenné sadby.