Reklamace

V případě reklamace se celý postup řídí všeobecnými obchodními podmínkami. Zde je stručný přehled, co dělat, když dojde k této nepříjemné situaci.

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení provede písemně na adresu DV Vostezy, český Rudolec 166, 378 83 Český Rudolec  a následně zboží vrátí na adresu odesilatele s heslem Eshop nejpozději do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy (zboží musí být vráceno v bezvadném stavu).

Poškozená zásilka

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození nepřebírejte.

Při poškození  vyplníte reklamační formulář přímo s řidičem dopravy. Více informací na adrese dopravce www.geis.cz .

Zboží je nekompletní nebo neodpovídá objednávce?

V tomto případě prosím napište e-mail na eshop%z%wotan.cz

Zboží je vadné?

V tomto případě nám napište na e-mail eshop%z%wotan.cz nebo adresu DV Vostezy, Český Rudolec 166, 37883 Český Rudolec nebo volejte na tel.: 384 496 152

Do mailu zapište: Jméno kupujícího, e-mail, telefon, číslo reklamované zásilky, datum odeslání zásilky, datum doručení zásilky, reklamační problém.

Odpovědný pracovník vám poskytne úplné a odborné informace, sdělí vám, zda se opravdu jedná o vadu a je možné ji odstranit nebo je nutné zahájit reklamační řízení.

Reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zboží do společnosti Wotan Forest, a.s. a končí vyřízením reklamace u prodejce. Záruka na prodané zboží se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním výrobku, nesprávným použitím výrobku a nesprávným uskladněním výrobku.

Dopravní obal zboží výrazně označte "E-SHOP - REKLAMACE".