EPAL palety

  • Nové dřevěné europalety tvoří největší procento z celkového objemu naší výroby.
  • Všechny europalety jsou vyráběny na plně automatizovaných linkách, což zaručuje jejich standardně vysokou kvalitu, a také delší životnost ve srovnání s paletami vyráběnými ručně.
EPAL palety jsou palety typu EUR, nesou označení EUR, licenční označení však není ČD, nýbrž EPAL. Výrobci těchto palet musí být registrováni u European Pallet Association a musí vlastnit výrobní licenci této organizace.
 

Rozdíl mezi dřevěnými europaletami EPAL a ČD je především ve značení. Přečtěte si více o značení palet EPAL.

Společnost Wotan Forest, a.s. získala licenci pro výrobu EPAL palet v červenci r. 2010 a od té doby je nabízí k prodeji. Zařadila se tak mezi velmi malou skupinku výrobců europalet pod licencí EPAL v České republice.

Rozměry europalet

Palety EUR mají rozměr 1200x800 mm, který vychází z mezinárodního normovaného modulu jednotky balení 400x600 mm. Prostá nová dřevěná paleta EUR je při uložení v regálu nebo na vidlici vozíku dimenzována pro následující zatížení:

  • 1 000 kg - je-li zátěž nerovnoměrně rozložena na ploše palety
  • 1 500 kg - pokud je zátěž rovnoměrně rozložena na plochu palety
  • 2 000 kg - je-li zátěž v celistvé formě a rovnoměrně celou plochou doléhá na celý povrch ložné plochy palety

Při uložení na sobě činí dodatkové zatížení nejspodnější palety maximálně 4000 kg, pokud se zátěž nachází na rovné, vodorovné a nehybné ploše a doléhá vodorovně a plnou vahou.

Europalety jsou vyrobeny na základě normy ČSN 26 9110 – „Evropská čtyřcestná prostá paleta EUR“ a podle mezinárodní normy UIC 435-2. Zde jsou uvedeny všechny technické detaily, přípustné druhy dřeva, typy hřebíků, jejich rozmístění, apod.

Všeobecně lze říci, že dřevo, ze kterého je paleta vyrobena, nesmí nést žádné stopy nepřípustných prostředků na ochranu dřeva a chemických ochranných prostředků proti zamodralosti. Pokud je vyžadováno fytosanitární ošetření, je třeba jej dosáhnout prostřednictvím tepelného ošetření palety. Hniloba, plíseň, houba, suchá hniloba, zárosty nebo aktivní napadení hmyzem nejsou přípustné.

Obliny jsou přípustné pouze na některých částech palety pod podmínkou, že jsou bez kůry a nepřesahují příčně 15 mm. Ve špalících jsou přípustné pouze povrchové trhliny, nezpůsobené sestavováním palety. Zamodralost odpovídající ročnímu období je přípustná, ale nelze připustit zbarvení způsobené špatným sušením nebo skladováním.

Vlhkost dřeva nesmí přesáhnout 22 %. Pro praxi je důležité měření vlhkosti prken ložné plochy palety nebo, pokud se palety skládají se zbožím na sebe, na spodních deskách opěrné plochy.

Díky vlastní nejmodernější pořezové technologii, velkým skladovým prostorám a stabilnímu týmu zkušených lidí jsme schopni operativně a pružně plnit přání našich zákazníků. Výjimkou nejsou ani dodávky palet do 24 hodin nebo v režimu JIT (just in time).

Europalety jsou všem dobře známé. Při výrobě palet jsou dodržovány přísné normy. Výrobci europalet, sdružení pod hlavičkou Českých drah, jsou touto organizací pravidelně kontrolováni a při zjištění odchylek od normy, může být výrobci jeho licence i odebrána. Odchylky od norem jsou u europalet považovány za kritické chyby.

Pro koho jsou určeny europalety EPAL

O europaletách se značením EPAL mají zájem zejména zákazníci, kteří mají vysoké nároky na kvalitu palet a vyžadují 100 % dodržování kvaltiy předepsané normou. Dále také společnosti dodávající své výrobky do německy mluvících zemí (Německo, Rakousko), ve kterých jsou takto označené palety upřednostňovány.