Lesnické služby

Pěstební činnost zajišťují střediska lesnických služeb s kvalifikovaným personálem a dlouholetou zkušeností. Velkou většinu materiálu pro zalesnění zabezpečujeme vlastním sadebním materiálem. Sadební materiál vypěstovaný v našich školkách je garancí vysoké kvality.

Po zalesnění zajišťujeme následnou péči o vysázené plochy až do doby jejich zajištění - ochranu proti škůdcům, buřeni, chorobám a okusu zvěří. Používáme ochranu chemickou i mechanickou dle přání a dohody se zadavatelem práce (vlastníkem lesa/zákazníkem).

Také zajišťujeme úklid klestu a přípravu půdy půdními frézami, které zapraví těžební zbytky do půdy. Tato příprava půdy je také vhodná i pro přirozenou obnovu lesa.

Zabýváme se také výchovou lesních porostů prostřihávkami a prořezávkami.

Našim zákazníkům nabízíme taktéž poradenskou činnost a odbornou správu lesů (dotace, termín a způsob zalesnění, vhodná dřevinná skladba, mechanizace, vhodné přípravky a opatření k ochraně kultur…)

Kontakt

E-mail:
jiri.kaspar@wotan.cz
Mobil:
+420 606 683 650
Jiří Kašpar
Aukce Choceň
E-mail:
jaroslav.kalab@wotan.cz
Mobil:
+420 601 389 990
Ing. Jaroslav Kaláb
controlling

Společnost

Dřevařská výroba

Plošné materiály

Lesní školky

Lesnické služby

Oddělení majetku

Kontakty
Dřevařské provozy
Výroba plošných materiálů
Lesní školky
Lesnické služby

Volná místa

Jilos Horka s.r.o.
Uniles a.s.

RSS RSS

Kontakty - výroba
Kontakty - obchod
Dětská hřiště a truhlářská výroba
Biomasa
Kulatina (dříví)
Řezivo
Palisády, kůly
Hoblované produkty
Palivové dříví
Dřevařské provozy
Výkup a prodej dříví
Výkup a prodej řeziva
Impregnace
Opravy lesní techniky
Poradenství 
Kontakty
Překližky
Laťovky
Protitahová dýha
Sypané materiály
Palisády
Palivové dříví
Nákup dříví
Doprava
Kulatina na výrobu překližek
Formátování překližek
Certifikáty, prohlášení 
Kontakty
Produkce a obchod
Služby
Realizace zahrad
Zakládání lesů
Projekty
Lesní školky
Poradenství
Výkup a prodej dříví
Příprava ploch pro zalesnění, výsadby
Realizace zalesnění, síjí, podsadeb
Péče o kultury, nálety, nárosty
Péče o mladé lesní porosty
Ochrana lesa
Odborná správa lesa 
Kontakty
Areály
Objekty k bydlení
Rekreační objekty
Pozemky
Traktory
Lesnická mechanizace
Dřevařské stroje
Nákladní automobily 
Agrofert

Wotan Forest